توری شبکه سایبان چیست و چه مزایایی دارد ؟

تعریف سایبان

یک نوع شیوه نوین تولید در کشاورزی میباشد که با استفاده از پوششهای خاصی( از قبیل سایه اندازها، توریهای ضد تگرگ، توریهای ضد حشرات، پوششهای باد شکن و … ) نسبت به کنترل یک یا چند عامل از  عوامل محیطی زنده و غیر زنده موثر در تولید محصولات کشاورزی و باغبانی، باعث جلوگیری از تبخیر و تعرق وکاهش مصرف آب و جلوگیری از ایجاد خسارت و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول میگردد. سایبان در باغبانی در کنار کشت های گلخانه ای و زیر مجموعه باغبانی محافظت شده طبقه بندی میگردد و متشکل از یک سازه ( ستونها، بستها، گیرهها و کابلها ) و پوشش توری میباشد که بر اساس منطقه، نوع کاربری و هدف کاربرد، طراحی و تیپهای مختلفی را شامل میگردد.

توری سایبان
توری سایبان

سایبان پوششی است که برای محافظت از محصولات ، درختان ، دام و طیور و حتی تجهیزات، ساختمان ها و خودروها در زمان پارک، از سرما، شدت تابش نور خورشید، بارش باران و تگرگ و برف و کاهش هجوم آفات استفاده میشود. افزایش راندمان و کیفیت و جمع آوری محصولات، بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب و ارتقای فناوری از نتایج استفاده از سایبان در باغها است.

با اجرای سایبان در باغها و مزارع کیفیت محصولات 30 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت. سایبان میتواند در تمام باغها با محصولات متفاوت و در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد. در استانهایی که احتمال خطر آفتاب سوختگی محصولات به دلیل افزایش دما، کاهش کیفیت به دلیل هجوم آفات، صدمات به درختان و محصولات به دلیل ریزش برف و باران وجود دارد اجرای این طرح در اولویت است در برخی استانها باغات آنها بیشترین خسارات را به دلیل شرایط جوی و آفات متحمل میشوند که با استفاده از سایبان میتوان از این خسارات در باغهای این استانها کاست.

سایبان پوششی است که برای محافظت از محصولات ، درختان ، دام و طیور و حتی تجهیزات، ساختمان ها و خودروها در زمان پارک، از سرما، شدت تابش نور خورشید، بارش باران و تگرگ و برف و کاهش هجوم آفات استفاده میشود.

به عنوان مثال طرح استفاده از سایبان در باغهای مرکبات فارس و در باغهای محصولات سردسیری خراسان رضوی اجرا شده است و این طرح همچنان در حال توسعه درکشور است. دستورالعمل فنی این طرح تهیه و به استانها ارسال شده است و در این دستورالعمل ترویج و آموزش به باغداران، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح و روند اداری لازم برای مراحل اجرا طرح دیده شده است.

نمونه ای از توری سایبان که جهت محافظت از سرما نصب شده است.

      با توجه به چالشهای پیش رو شامل : خشکسالی و تغییر اقلیم، فرسایش بستر کاشت، عوامل خسارتزا، تولید محصول سالم و توسعه روز افزون ارقام ویژه محصولات باغی، توسعه کشت محافظت شده نیز گریز ناپذیر است و در بسیاری از کشورهایی که با چالشهای ذکر شده دست و پنجه نرم میکنند بهره گیری از روشهای گوناگون تولید محصولات به روش محافظت شده به سرعت در حال گسترش است و از آنجا که کشور عزیز ما نیز با بحرانهای خشکسالی و تغییر اقلیم و …. درگیر میباشد، جایگزینی کشت محافظت شده از راههای گذر از این بحرانها به حساب میآید. یکی از روشهای کشت محافظت شده نیز روش کشت در توری خانه ها، سایبان ها و مانند اینهاست. این روش کشت را میتوان برای تولید اغلب محصولات باغی از جمله انواع میوه ها، نشاها، سبزی ها و انواع جالیز در مناطق گرم یا معتدل گرم مورد بهره برداری قرار داد.

انواع مختلف سایبان ها بر اساس هدف و کاربرد:

توری سایبان گلخانه ها:

پرکاربرد ترین و سنتی ترین استفاده شبکه پلاستیکی توری سایبان جهت استفاده بر روی گلخانه ها می باشد به این منظور گلخانه دار با استفاده از نصب این توری بر روی گلخانه نور مناسب را جهت حفظت از محصولاتی که در گلخانه پرورش میدهد تنظیم میکند .

توری سایبان
توری سایبان گلخانه

با توجه به درصد تراکم توری پلاستیکی و سبک بودن آن میتوان نور دلخواه را در مناطق مختلف کشور بر مبنای شدت تابش آفتاب و نور مورد نیاز گیاهان و محصولات تنظیم نمود . عمر نسبتا بالا، شرایط تنظیم نور مورد نیاز و هزینه پایین توری سایبان نسبت به سایبان های دیگرکاربرد  این شبکه توری  را درکشور بشدت افزایش داده و نیاز کشاورزان را برطرف نموده است.

توری کاهش تبخیر و تعرق محصولات: 

استفاده دیگر از توری  سایبان در مناطق دارای تابش بالا که درعین حال مزیت کشت و تولید محصولات باغی را نیز دارد استفاده میشود ، از مزایای کاربرد آنها میتوان به کاهش تبخیر و تعرق از سطح محصول و خاک، کاهش مصرف آب، کاهش خسارت آفتاب سوختگی، افزایش کیفیت و بازار پسندی میوه اشاره کرد. سایبانها با کاربری کاهش نور ( شدت تابش) با ضریب تخلخل (mesh) سایه اندازی 30% ، 50% ، 65% ، 80% و 90%  استفاده میشوند که درصد سایه اندازی بر اساس نوع محصول و عرض جغرافیایی منطقه انتخاب میگردد.

توری سایبان جهت جلوگیری از تبخیر و سوختن بدن از تابش آفتاب

جلوگیری از تبخیر آب تنها در زمین های کشاورزی نیست، استخرها ذخیره سازی آب یکی از حیاتی ترین روشهای کشاورزی در مناطق خشک محسوب می شود. حفظ آب موجود این استخرها در مواجهه با تابش شدید آفتاب حیاتی است . استفاده از توری سایبان پر تراکم یکی از موثرترین روش های ایجاد سایه بر روی استخرهای کشاورزی است. ایجاد سایه و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و کاهش میزان تبخیر سطحی به مقدار زیاد ، جلوگیری از رشد جلبک در سطح و کف استخر، حفاظت از ورود خس و خاشاک و اجسام خارجی به داخل آب استخر، جلوگیری از ورود پرندگان و سایر حیوانات به داخل استخر حفظ پوشش کف استخر در فصلهایی که استخر خالی از آب و در معرض تابش آفتاب  است از ویژگی های این پوشش است.

توری ضد تگرگ و باران شدید

توری ضدتگرگ
توری ضدتگرگ

هر ساله در باغهای مناطق مختلف دنیا مقادیر قابل توجهی میوه ( یا شکوفه ) به دلیل بارش تگرگهای بهاره نابود شده و خسارتهای مالی فراوانی را به باغداران تحمیل میکنند که گاها غیر قابل برگشت هستند. توری های پلاستیکی منو تیپ و یا منوفیلامنت (سایه بان ها) درکنار سایر تمهیدات میتوانند به میزان قابل توجهی از خسارتهای اینچنینی بکاهند. سایز و روش نصب توریهای ضد تگرگ قدری متفاوت از    سایه بان ها هستند که بسته به وضعیت منطقه طراحی می گردند.

توری شبکه بادشکن

توری بادشکن
توری شبکه بادشکن

استفاده از توری ها سایبان ، توری منو تیپ و یا منوفیلامنت بصورت دیواره ای یا پوشش شیروانی میتواند در کنترل باد شدید و گرد غبار موثر باشد . وزش بادهای دایمی، تند بادها و گرد و خاک، علاوه بر افزایش شدید تبخیر و تعرق و مصرف آب میتواند موجب ریزش گل و میوه، کاهش کیفیت و بازار پسندی محصولات گردد. لذا بکارگیری این تیپ از سایبانها نقش قابل توجهی در محافظت باغهای مناطق باد خیز ( بادهای بهاره و تابستانه) دارد؛ طراحی و نصب این سازه بر اساس اندازه و ابعاد باغ، جهت و سرعت وزش باد و تیپ درختان مورد محافظت، متفاوت خواهد بود.

توری سایبان محافظ حمله پرندگان و حشرات

شبکه توری ضد پرنده
شبکه توری ضد پرنده

خسارات ناشی از پرندگان در باغها و مزارع سبزی در برخی موارد از خسارات ناشی از سایر عوامل طبیعی هم بیشتر است و استفاده از توریها ( سایبان ها ) میتواند تا 100 درصد این خسارتها را کنترل نماید.

با استفاده از توری ها در حافظت ارگانیک از درختان و محصولات،  از ایجاد سرو صدای زیادی  و استفاده از سموم و …. در مقایسه با روشهای سنتی مقابله با پرندگان و حشرات جلوگیری به عمل می آید . با استفاده از توری پلاستیکی کم تراکم که دارای وزن کمی هم میباشد ، علاوه بر جلوگیری از نفوذ پرنده به داخل درخت از تابش بیش از حد نور نیز جلوگیری شده و با توجه به اینکه با توجه به وزن کم توری ها نیازی به سازه نصب ندارد بسیار مقرون به صرفه است.

توری سایبان برای پوشش دامداری و پرورش طیور ، پارکینگ ها ، تجهیزات و مصارف خانگی:

در هر نقطه ایی که مصرف کنندگان احتیاج به میزان نور خاصی باشند با توجه به تراکم مختلفی که به این منظور طراحی شده است میتوانند از این شبکه های توری استفاده نمایند . یکی از پرکاربردترین این توری در پارکینگ خودرو است ، نصب سریع و جابجایی آسان و هزینه بسیار کم درمقایسه با تجهیزات ثابت ایجاد سایه، از مزیتهای این شبکه است . ایجاد سایه خنک در باغچه ، پشت بام یا حیات خانه ها با توجه به گرما و تابش شدید از کاربردهای عالی شبکه توری سایبان میباشد. تابستان گرم برای افراد و گیاهان زیر پوشش سایه ایجاد شده دلنشین خواهد بود.

گاهی اوقات تجهیزات صنعتی یا خنک کننده هایی مانند کولر در گرمای تابستان نیاز به سایه برای کارکرد بهتر دارند استفاده از پرتراکمترین توری سایبان میتواند کمک زیادی به کاهش مصرف انرژی و خنک نگهداشتن تجهیزات کند.

دراکثر مناطقی که دامداری های سنتی و مدرن در کشور ما فعالیت دارند در طول ماههای زیادی از سال تابش آفتاب شدید باعث بروز تنش دمایی برای دامها میگردد یکی از راحتترین روشها برای خنک نگهداشتن قسمت های رو باز دامداری ها استفاده از توری سایبان است.

توری سایبان نصب شده در پشت بام
توری سایبان در پشت بام
توری سایبان نصب شده در پارکینگ
توری سایبان برای پارکینگ خودرو

کاربرد های فرعی توری سایبان

از شبکه های توری سایبان پلاستیکی میتوان خارج از ماهیت کاربرد آنها نیز بهره های دیگری برد . بعنوان مثال توری ایمنی و نمای ساختمان از کاربردهای شبکه توری سایبان البته با کمترین تراکم ممکن است . در این کاربرد نیازی به ایجاد سایه نیست و صرفا برای زیبا سازی و جلوگیری از ریزش نخاله های ساختمان به فضای خیابان و کوچه از این توری استفاده میگردد.

همچنین در جمع آوری محصولات باغی سبک که دچار ریزش بعد از رسیدن میوه ها میشوند این توری کاربردهای فروانی دارد برای نمونه ، بدلیل ریزش محصولات درختانی همچون بادام ،توت، زیتون و انجیر از درخت از این توری های برای جمع آوری این محصولات پس از نصب بر زیر درختان استفاده می گردد.

از کاربردهای فرعی این توری ایجاد حصار در مزارع و باغهاست . شبکه توری پلاستیکی جهت حفظ حریم باغچه ها و مکان هایی که در آن نیاز به محصور کردن گیاهان و درختچه ها یا پرورش آبزیان و طیورمی باشد، مورد استفاده قرار میگیرد .

حصارکشی باغ ها ، مزارع و استخر های کشاورزی، محافظت از باغچه های گل کاری شده و درختان دربرابر حیوانات خانگی، حفظ حریم دام ، طیور و آبزیان از ویژگی های این توری است.

در پایان

توسعه گلخانه ها و همچنین ایجاد سایبان از طرح ها و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره وری از باغات است. شرکت اکسیرساز شمال با این هدف به کمک کشاورزان و باغ داران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آمده است.

با ایجاد طرح سایبان در مصرف آب حدود 40 درصد صرفه جویی میشود. معمولاً جنس سایبانهای مونوتیپ و مونوفیلامنت از پوشش پولیمری هستند و تا 10 سال دوام دارند. در ایتالیا بخش عمدهای از باغات زیر پوشش سایبان است و کشورهای اروپای شرقی همچون صربستان در باغات از سایبان استفاده میکنند.

 

آموزش ها

اکسیرسازتوری سایبانتوری ضد پرندهتوری ضدتگرگتوری ضدسرماتوری گلخانهشبکه توریشبکه سایبان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!