فارس

فارس

_

 آقای عباسی

آدرس: لامرد- حسين آباد- خيابان توحيد- نبش كوچه پيام- لوازم آب و برق عباسي

تلفن: 09172057035

آقای اسلام دوست

آدرس: جهرم آيت ا.. حق شناس نبش كوچه يكم موسسه كشاورزي اسلام دوست

تلفن: 09171913349

آقای دانیال هنرور

آدرس: شيراز- خيابان مصدق- بلوار غدير كوچه 14- فروشگاه ايران پلاستيك

تلفن: 09171111476

آدرس سایت: www.iran-plastic.com

 

آقای شهاب هنرور

آدرس: شيراز-چهار را دروازه سعدي-خيابان فرخيان(روبه روي نرده هاي بيمارستان شهيد بهشتي)-پلاك 439 – هنر پلاست

تلفن: 09177183343