توری جمع آوری محصول

بدلیل ریزش محصولات درختانی همچون بادام ،توت، زیتون و انجیر از درخت از توری های تولیدی این شرکت برای جمع آوری این محصولات بواسطه نصب بر زیر درختان استفاده می گردد.

ویژگی های شبکه توری جمع آوری محصول

تسریع در جمع‌آوری محصول

صرفه جویی در نیروی کار

جمع آوری بهداشتی محصول

کاهش ضایعات و افزایش کمی و کیفی محصول

افزایش قیمت به واسطه ارتقاء کیفیت محصول

طول ۵۰ متر
عرض2 تا 6 متر
رنگ رنگ
درصد تراکم بافت 30 و 50 درصد

برداشت محصولتوری جمع آوری محصولتوری شیدتوری منوفیلامنتجمع آوری محصول

خانهخدماتسفارشتماس با ما