بلاست 🍚 برنج

بلاست 🍚 برنج از بیماری های مهم این محصول می باشد . بلاست در ایران از شمال کشور، آذربایجان، اصفهان، خوزستان ، فارس، چهارمهال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد گزارش شده است. گسترش این بیماری بستگی کامل به عوامل جوی مانند حرارت، رطوبت زیاد و باد دارد. يماري بلاست داراي تاريخچه نسبتاً طولاني است كه به زمان هاي دور يعني نيمه اول قرن هيجدهم ميلادي بر ميگردد. سونگ اينگ شين از چين احتمالاً اولين كسي بود كه در سال 1637 در كتاب خود تحت عنوان استفاده از منابع طبيعي راجع به بيماري بلاست بحث كرد و از آن بعنوان سوختگي گياهچه برنج نام برد. درآن زمان علت اصلي بروز بيماري را گرما يا تب مي‌دانستند و شايد به همين خاطر آنرا بيماري تب 🍚  برنج (rice fever disease) مي‌ناميده‌اند.

 

بیماری بلاست برنج

 

عامل بیماری

(Fungi, Ascomycota) Pyricularia grisea (Telomorph: Magnaporthe grisea)

در این جنس کنیدی هایی 4-2 سلولی 🍐 گلابی تا بیضی شکل با انتهایی باریک تشکیل می شوند. این کنیدی ها دارای دو دیواره عرضی (3 سلولی) می باشند. کنیدیوفرها در پشت و روی برگ ها تشکیل می شوند که ممکن است روی هر کنیدیوفر 20-1 کنیدی تشکیل گردد. کنیدیوفرهای 🍄 قارچ بلاست معمولا از سطح برگ ها بصورت منفرد یا مجتمع از هر روزنه برگ خارج می شوند.

 

 نحوه خسارت و علائم بیماری

انواع مختلف این بیماری بر روی گیاه وجود دارد. بلاست برگ، خوشه، گردن، گره از مهم ترین بلاست ها می باشد. برگ ها و گردن سنبله در برنج بیشتر مورد حمله عامل بیماری اند. علائم اولیه روی برگ ها شامل لکه های کوچک سفید متمایل به خاکستری دارای حاشیه سبز تیره که در حین بلوغ بزرگ و دوکی شکل می شوند. این لکه ها به تدریج با رشد برگ ها توسعه یافته و دارای بخش مرکزی سفید و حاشیه ای قهوه ای می شوند در این حال اگر قاعده برگ ها مورد حمله قرار گیرد کل برگ  🍚  برنج خشک می شود.

 

سه نوع بلاست وجود دارد :

بلاست برگ Leaf Blast این نوع از بلاست تولید لکه هایی با مرکز روشن و حاشیه ای قهوه ای در برگ ها نموده و ممکن است باعث از بین رفتن گیاهچه و 🍀 گیاهان جوان در مرحله پنجه زنی شود. بلاست برگ باعث کوتولگی بوته ها، کاهش محصول 🌾 خوشه ها و وزن دانه ها می شود.

 

بیماری برنج

 

بلاست خوشه (پوسیدگی گردن) Neck rot and Panicle Blast این نوع از بلاست باعث پوسیدگی گردن و آسیب شدید محصول می شود. برگ های 🍚 برنج در بلاست خوشه ورقه ای و سفید شده ، دانه ها پوک و یا ناقص پر شده و باعث کاهش کیفیت آرد می شود.
 

بلاست در محل گره ها و غلاف برگ Collar Rot بلاست در محل گره ها موجب قهوه ای شدن و پوسیدگی و خشکیدگی ساقه شده و گیاه را در معرض شکستگی بر اثر وزش باد قرار میدهد. این آلودگی ها بیشتر در اواخر فصل رشدی برنج و هنگامی که در ناحیه گره ها رطوبت تجمع یافته ایجاد می گردد.
توسعه و گسترش بيماري بستگي كامل به عوامل جوي دارد. رطوبت نقش مهمي در گسترش بيماري داشته و كنيديهاي 🍄 قارچ موقعي روي برگ توليد خواهند شد كه رطوبت نسبي هوا حدود 93% و يا بيشتر باشد و در مواقعي كه رطوبت نسبي هوا كمتر از 88% باشد، اصولاً اسپوري تشكيل نخواهد شد. حرارت نيز مانند رطوبت نقش عمده‌اي در گسترش بيماري دارد. مناسبترين درجه حرارت براي جوانه زدن و تشكيل كنيدي‌ها 28-25 درجه سانتي‌گراد مي‌باشد، مضافاً اينكه اين درجه مناسبترين درجه حرارت براي حمله 🍄 قارچ به نسوج گياه نيز ذكر گرديده است. مشاهدات در مزارع شمال ايران نشان مي‌دهد كه علاوه بر حرارت و رطوبت، آفتاب رل مهمي در متوقف كردن فعاليت بيماري دارد، چه آفتاب علاوه بر جلوگيري از تندش كنيدي باعث كم شدن رطوبت و در نتيجه جلوگيري از توسعه بيماري مي‌گردد. بيماري در قسمتي از مزارع كه در سايه و يا پناه درختان قرار گرفته باشند، بشدت گسترش يافته و در نتيجه در روي برگ لكه‌هايي كه حامل تعداد زيادي كنيدي مي‌باشند، تشكيل مي‌گردد.

باد در شيوع بيماري بلاست نقش متضادي دارد. آسيبهاي وارده به قسمتهاي سطحي گياه توسط بادهاي شديد به نفوذ 🍄 قارچ عامل بيماري كمك مي‌نمايد. در عوض محرك تبخير در گياه است و در نتيجه سيليسي شدن بافت برگ و تجمع ساير مواد رشدي را در گياه افزايش مي‌دهد كه اين عمل باعث تقويت عكس‌العمل مقاومت گياه مي‌شود. بعلاوه باد شديد عامل مكانيكي رهاسازي كنيدي‌هاي قارچ عامل بيماري مي‌باشد، ولي بادهايي كه كمتر از 5/3 متر در ثانيه باشند، فقط كنيديفرهاي 🍄 قارچ عامل بيماري را خشك مي‌كنند. شبنم و بارندگي نيز در تراكم آلودگي مؤثر مي‌باشد. وقتي كه شبنم براي دوره‌هاي طولاني بر روي برگهاي بوته برنج باقي بماند، آلودگي زيادي بر روي برگها ظاهر مي‌گردد. بيماري بلاست معمولاً در مناطق مرتفع‌تر كه شبنم براي مدت طولاني‌تر دوام دارد ( گاهي تا ظهر باقي مي‌ماند) شديدتر بوده، تا مناطق ساحلي كه شبنم براي مدت طولاني باقي نمانده و با نسيم صبحگاهي از بين مي‌رود. باران علاوه بر اينكه درجه حرارت آب شاليزار را پايين آورده، باعث افزايش رطوبت نيز در طول روز و شب مي‌گردد. ريزش باران با هواي ابري همراه بوده و در نتيجه تعداد سلولهاي سيليسي كاهش يافته و در نتيجه مقاومت برنج نيز كمتر شده و آمادگي بيشتري نسبت به پذيرش بيماري پيدا مي‌كند.

زمستان گذرانی عامل بیماری بصورت فرم غیرجنسی (میسلیوم و کنیدی) در کاه و کلش برنج و یا بذور در مزرعه است. با ایجاد شرایط مساعد کنیدی های 🍄 قارچ تندش پیدا کرده و لوله تندشی از راه روزنه ها یا بصورت مکانیکی وارد سلول های اپیدرمی گیاه می شود. در انتهای لوله تندشی آپرسوریوم ایجاد و وارد حفره بین سلولی می شود.

نيتروژن يكي از عناصري است كه به منظور افزايش محصول در تغذيه گياه بكار مي‏رود مصرف زياد نيتروژن بدون توجه به مقدار فسفر و پتاسيم مصرف شده باعث تشديد بيماري بلاست مي‌شود.

 

روش های کنترل بیماری

کنترل زراعی: استفاده از بذر سالم، ارقام مقاوم، کودهای مناسب، حذف بقایای گیاهی، تنظیم تاریخ کشت و مدیریت آب از روش های کنترل این بیماری است. زودکاشت 🍚 برنج تا حد زیادی در کمتر مبتلا شدن گیاه به این بیماری مؤثراست. بهتر است پس از برداشت محصول بقایای گیاهی جمع آوری و یا سوزانده شود. کودهای ازته بیماری را تشدید می کنند بهتر است از زیاده روی در مصرف این کودها خودداری گردد.

کنترل شیمیایی: سموم تری سیکلازول، ادیفنفوس یک نوبت پس از ظهور 40-30% خوشه ها با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی توصیه می شود

 

 

Разнообразие текстур

 

Anti Bird Net

Fence Net

Shade Net 80%

Shade Net 60%

Shade Net 50%

обзор

Производственная компания "Эксир Сазе Шомал" как крупнейший и наиболее профессиональный производитель пластиковых сеток методом кольцевого плетения ткани, начала свою деятельность в Иране в 1381(2002)   году. В 1393(2014) году, с целью развития новой отрасли, в стране была создана производственная компания "Полимер Бафте Бабол" . Теперь эти две компании с квалифицированным персоналом и двадцатилетним опытом управления сотрудничают вместе, и не только полностью обеспечивают страну данным продуктом, но и экспортируют (как напрямую, так и через посредников) в страны Центральной Азии, Европы и Америки, и в этой области конкурируют с международными компаниями. Ассортимент продукции, изначально представлявший все виды упаковочных мешков, был расширен как качественно, так и количественно. Сейчас продукция включает в себя затеняющие сетки, сетки для строительной безопасности, сетки-заборы, сетки для сбора урожая,  ветрозащитные и противоградовые сетки, сетки от птиц, сетки "Меш" и другие изделия.

Связаться с Нами

Template Design:Websazan