شته های 🍑 هلو

• شته سبز هلو Myzus persicae
• شته سیاه هلو Pterochloroides persicae

از نظر خسارت افراد كامل و پوره‌ها با استقرار در سطح زيري 🍃 برگ ميزبان‌هاي اصلي كلني‌هاي انبوهي را تشكيل مي‌دهند. برگهاي مورد حمله پيچيده و قبل از موعد مي‌ريزند. سرشاخه‌ها قادر به رشد نبوده و به طور كلي رشد عمومي 🌳 درخت متوقف مي‌شود و در نتيجه محصول كاهش يافته و كيفيت آن نقصان پيدا مي‌كند. در اثر تغذيه شديد در روي ميزبان‌هاي ثانوي برگ‌ها زرد شده و تغيير شكل‌هايي در آن موجب مي‌گردد و به طور كلي منجر به توقف رشد عمومي درخت مي‌شود. شته سبز هلو علاوه بر چنين خسارت مستقيمي با انتقال تعداد زيادي بيماريهاي ويروسي بسيار خطرناك از گياهي به گياه ديگر نيز حائز اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌باشد.

 

 

کنترل:

اگر شته‌ها موجب پيچيدگي 🍃 برگ شوند يا توليد گال نمايند از سموم سيستميك مانند اكسي دی متون متيل (متاسيستوكس) و تيومتون (اكاتين) استفاده مي‌شود ولي اگر موجب پيچيدگي نشوند از پريميكارب (پريمور)‌ كه يك شته كش اختصاصي است، استفاد مي‌شود. براي مبارزه با شته‌هاي سبزي و جاليزي از هپتنوفوس (هوستاكوئيك) استفاده مي‌شود چون اثر سريع داشته ولي كم دوام است.همچنین سموم پر دوام در اوایل فصل مصرف شود.

• تیومتون(اکاتین) EC60% یک در هزار
• اکسی دیمتون متیل EC25% یک درهزار
• مالاتیون EC25% و ۲ درهزار
• پیریمیکارب(پریمور) Df50% و ۵/. درهزار
• پیریمیکارب WP50% و ۵/. درهزار
• هپتنفوس EC50% و ۱در هزار
• دیازینون EC60% و ۱در هزار
• کنفیدور (ایمیداکلوپرید سوسپتنسیون ۳۵ درصد) ۴ در هزار

شپشک سفید  🍑 هلو Pseudaulacaspis pentagona

یکی از آفات مهم درختان بخصوص سیاه ریشه ها شپشک سفید توت میباشد که پلی فاژ بوده و برروی انواع درختان مانند  🍑هلو، بادام، گیلاس، کیوی، انواع توت، زیتون و…فعالیت میکند.
پوره های متحرک روی تنه و شاخه های میزبان مستقر شده و از شیره نباتی تغذیه میکندکه بر اثر این تغذیه درخت ضعیف شده و برگها ریزش پیدا کرده و نهایتاً موجب از بین رفتن گیاه میشود.

 

کنترل:

• مبارزه مکانیکی:

• تمیزکردن تنه وشاخه های آلوده بااستفاده از گونی کنفی و فرچه های آغشته به محلول سمی.

• مبارزه شیمیایی:

• بهترین زمان برای کنترل این آفت زمان پوره های متحرک است که با استفاده از لوپ میتوان زمان فعالیت را تشخیص داد که معمولاً اوایل اردیبهشت، اواسط تیر و اوایل شهریور میباشد که محلولپاشی با سموم دورسبان بادز ۲ونیم درهزار ویا آدمیرال بادز نیم تا ۰/۷۵ درهزار و یا ترکیب دورسبان با دز ۲ونیم درهزاربا آپلاود با دز یک درهزار.

• مبارزه ☃زمستانه:

• هرس شاخه های آلوده و معدوم کردن آنها و همچنین سمپاشی با مخلوط دورسبان بادز ۱ونیم درهزار+روغن ولک با دز۱تا۲درصد پس ازریزش برگها و قبل از متورم شدن جوانه ها.

• کنترل تابستانه:

• سم پاشی علیه پوره های متحرک با یکی از حشره کش های دورسبان به نسبت ۲ در هزار یا آدمیرال به نسبت ۷۵/۰-۵/۰ لیتر در هزار لیتر آب صورت گیرد.

 

سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella

آفت مذكور در اكثر استانهاي ميوه خيز كشور انتشار داشته و از آفات مهم درختان 🍑 هلو، بادام، زردآلو، 🍎 سيب و آلو مي‌باشد. همچنين به قيسي، زالزالك و ازگيل نيز خسارت مي‌زند. فعاليت تغذيه اي اين لارو به سه شكل متفاوت تغذيه از جوانه ها و غنچه هاي باز شده، تغذيه از سرشاخه هاي نرم و لطيف و تغذيه از ميوه ها مشاهده مي شود كه خسارت ميوه خواري آن روي درختان بادام در آذربايجان و قيسي در منطقه دماوند قابل توجه است. خسارت لارو در درجه اول روي انواع زردآلو مي‌باشد. لاروهاي اين آفت معمولا در اواخر زمستان و اوايل بهار داخل سرشاخه‌ها شده و باعث خشك شدن آنها و ايجاد سرشاخه‌هاي فرعي مي‌گردند. در نسل بعد لاروها وارد ميوه 🍑 هلو، بادام، آلو و زردآلو شده و همراه با كرم سيب و كرم آلو موجب از بين رفتن آنها مي شود.
کنترل:

• مبارزه مكانيكي: جمع‌آوري ميوه‌هاي آلوده ريخته شده و معدوم كردن آنها چه در نسل زمستاني و چه در نسل اول تابستاني، همچنين هرس بهاره 🌳 درختان قبل از كامل شدن دوران تغذيه لاروهاي داخل سرشاخه ها در كاهش جمعيت آفت بسيار مهم است.

• پيش آگاهي: استفاده از فرمون جنسي با نام تجارتي ( Anamone ) براي تعيين تاريخ دقيق سم‌پاشي بسيار مفيد است.

• روغن پاشی بهاره در تلفیق با کنه و شته توصیه می شود.

• کنترل شیمیایی: بهترين زمان سمپاشي براي نسل اول در مرحله متورم شدن شدن كامل جوانه ها و مرحله ريزش گلبرگها (همراه با هرس) و در نسل دوم در اواسط تير ماه قبل از ورود لاروها سن يك به داخل ميوه ها با يك سم نفوذی مانند دیازینون و دورسبان است.

 

∗ منبع: سبز کشت ∗

 

 

 

Разнообразие текстур

 

Anti Bird Net

Fence Net

Shade Net 80%

Shade Net 60%

Shade Net 50%

обзор

Производственная компания "Эксир Сазе Шомал" как крупнейший и наиболее профессиональный производитель пластиковых сеток методом кольцевого плетения ткани, начала свою деятельность в Иране в 1381(2002)   году. В 1393(2014) году, с целью развития новой отрасли, в стране была создана производственная компания "Полимер Бафте Бабол" . Теперь эти две компании с квалифицированным персоналом и двадцатилетним опытом управления сотрудничают вместе, и не только полностью обеспечивают страну данным продуктом, но и экспортируют (как напрямую, так и через посредников) в страны Центральной Азии, Европы и Америки, и в этой области конкурируют с международными компаниями. Ассортимент продукции, изначально представлявший все виды упаковочных мешков, был расширен как качественно, так и количественно. Сейчас продукция включает в себя затеняющие сетки, сетки для строительной безопасности, сетки-заборы, сетки для сбора урожая,  ветрозащитные и противоградовые сетки, сетки от птиц, сетки "Меш" и другие изделия.

Связаться с Нами

Template Design:Websazan