توری سایبان برای جلوگیری از آفتاب سوختگی

برای حفظ برخی درختان ، شکوفه ها و محصولات از تابش شدید آفتاب که منجر به سوختن آن میگردد از توری سایبان استفاده می شود.

ویژگی ها و موارد استفاده از شبکه توری سایبان ضد آفتاب سوختگی

حفظ گل و میوه درختانی همچون پسته که با ایجاد سایه سبب افزایش کیفیت و کمیت محصول میگردد.

جلوگیری از سوختن پوست میوه هایی مانند انار و از بین رفتن کیفیت آن

طول50 متر
عرض 2 تا 12 متر
رنگ سبز
تراکم مورد نیاز ایجاد سایه50 درصد

آفتاب سوختگی انارتوری سایبانتوری سایبان انارتوری سایبان مونوفیلامنتتوری ضد آفتابتوری ضد گرما

خانهخدماتسفارشتماس با ما