توری شبکه ضد تگرگ

برای جلوگیری از آسیب به محصولات زراعی و باغی مانند تاکستان ها  توسط تگرگ و باران شدید از این توری ها استفاده می گردد.

 

کاربرد ها و ویژگی های شبکه ضد تگرگ

جلوگیری از برخورد مستقیم تگرگ با محصولات یا شکوفه های درختان باغ ها

حفظ تنه و ساقه درختان  یا نهال های باغی از ضربه برخورد تگرگ و در نهایت یخ زدن آن

جلوگیری از انباشته شدن برف بر روی درختان و آسیب به شاخه ها

محافظت از آسیب به محصولات زراعی یا در حال کشت از باران شدید و برف

دوام و ماندگاری بالا

طول ۵۰ متر
عرض 3.7 و 7.5 متر
رنگ سفید و سبز
درصد تراکم 30 درصد

آسیب تگرگتوری ضد تگرگسرمازدگیضدتگرگمحصولات جالیزی

خانهخدماتسفارشتماس با ما