توری سایبان برای پوشش استخر ذخیره سازی آب

تابش شدید آفتاب در اکثر نقاط کشور باعث تبخیر آب ذخیره شده در استخرها می گردد.یکی از موثرترین روشها ایجاد سایه بر روی استخرهای کشاورزی است.

ویژگی ها و موارد استفاده از شبکه توری سایبان بر روی استخر های کشاورزی

ایجاد سایه و جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و کاهش میزان تبخیر سطحی به مقدار زیاد

جلوگیری از رشد جلبک در سطح و کف استخر

حفاظت از ورود خس و خاشاک و اجسام خارجی به داخل آب استخر

جلوگیری از ورود پرندگان و سایر حیوانات به داخل استخر

حفظ پوشش کف استخر در فصلهایی که استخر خالی از آب و در معرض تابش آفتاب  است .

طول ۵۰ متر
عرض 2 تا 12 متر
رنگ رنگ
تراکم ایجاد سایه80 ، 90 درصد

استخر ذخیره آباستخر های کشاورزیتبخیر آبتبخیر آب کشاورزیتوری سایبانتوری سایبان استخرتوری سایبان مونوفیلامنت

خانهخدماتسفارشتماس با ما