سرمازدگی درخت انار و راه های جلوگیری از آن

توری ضد آفتاب سوختگی

سرماي پاییزی

همان طوركه درمورد سرماي زود رس بهاره سرمازدگی میتواند موجب آسیب به شکوفه درختان گردد اين اتفاق مي تواند درپاييز هم به وجود آيد زيرا شرايط اقليمي و آب وهوايي علي رغم اينكه ازطريق هواشناسي قابل پيش بيني مي باشد اما حادثه به هردليلي تاكنون قابل كنترل نبوده است.

خسارت سرماي پائيزی هم مثل سرماي بهاره بستگي زيادي به زماني داردكه اتفاق مي افتد يا اينكه درچه ماهي از سال باشدمهر؛آبان يا آذر،كه معمولاًدرآبان و آذرماه است اما در زمان وقوع اگر ميوه ها روي درختان نارس باشند يا اينكه سرما درفصل برداشت محصول حادث شود ميزان خسارت درحالت اول به مراتب بيشتر از حالت دوم  میباشد.

درختان انار در سرمای پاییزی

سرماي پائيزی معمولاً زماني اتفاق مي افتد كه ميوه ها نارس هستند يا درنيمه هاي آبان ماه حادث مي گردد كه زمان رسيدن ميوه است. ضمنا افزايش درصد تركيدگي ميوه ها چنانچه شدت آن زياد باشد مي تواند موجبات قطع قسمت هاي هوايي درخت بخصوص سرشاخه هاي نازك درختان انار را نيز درپي داشته باشد. لذا ميزان خسارت وارده بستگي زيادي به شدت؛ مدت و زمان وقوع آن دارد.

سرمای زمستانه

اين سرما درفصل زمستان اتفاق مي افتد ازنظرخسارتي كه مي تواند به دنبال داشته باشد فوق العاده حائز اهميت است اگرچه بسيار دير و طي سالهاي گذشته درمناطق انارخيزكمتر حادثه ساز بوده.

کشتیار :: سرمازدگی در باغات انار
سرمای پاییزه باعث یخ زدگی و قطع شاخه های درختان انار می گردد

آنچه درسرماي زمستانه موثراست پائين رفتن درجه حرارت محيط به مرور زمان است تااينكه درختان با سرما خود را وفق داده يا كه سازگاري پيدا نمايند.

آنچه درسرماي زمستانه حائزاهميت است كه شدت؛مدت وزمان وقوع سرماي شديد يك شبه حادث شوديا نه طي يك هفته وباگذشت زمان درجه حرارت محيط پائين بيايد مسلماً اگردرجه حرارت محيط بالاي صفرباشد و يك مرتبه به منهاي چند درجه زيرصفرهم برسدشكي نيست كه درختان اناراز محل طوقه وريشه آسيب ديده وخشكيده خواهندشد بخصوص اگرشيره گياهي هم هنوز فعال باشد ودرختان درحالت خواب زمستانه نباشند.

اين موضوع درمورد سرمازدگي خيلي مهم است زيرا خسارت ناشي از سرماي زمستانه كارآساني نيست وصدمات وارده به انارستانهاي غير قابل جبران است.

سرماي زمستانه كه مهمترين نوع سرماازنظر باغداري است وخسارت آن بنيادي وريشه اي مي باشد. ضرر عمده آن از نيمه دوم دي ماه لغايت بهمن مي باشدكه بين دو تا پنج درجه سانتي گرادزيرصفرگزارش كرده اند. درحالي كه طول دوران رويش درخت انار از اوايل اسفندتا اواخرآذرماه به مدت حدود 260 روز بسته به شرايط آب وهوايي سال متفاوت است.

درمورد سرماي زمستانه درخت انار تابیست درجه زیر صفر را مي تواند به راحتي تحمل نمايد. دليل اين خسارتها درسرماي کمتر از بیست درجه سانتي گراد زير صفر ناشي از اختلال درجه حرارت شب وروز یکمرتبه پائين آمدن آن است.

درسرماهاي مختلف بهاره وپائيزه چنانچه تفاوت درجه حرارت محيط يكباره بیست درجه سانتي گرادتغييرپيداكند مسلماً خسارت زا مي شود لزومي به اينكه حتماً دماي مناطق تاحد زيرصفرپائين بيايد نيست. حال آنكه درسرماي زمستانه درجه حرارت محيط بايستي قطعاً به زير صفربرسدچون خسارت ريشه اي است ومربوط به بافت وعمق خاك مي شود. نه فقط قسمت هوايي وميوه هاي درختان كه بازهم اختلاف فاحش آن بسيار مهم است.

راههای جلوگيری از سرمازدگی

حرف اول براي جلوگيري از سرمازدگي خصوصاً نوع زمستانه رابا علم ودانش پيشرفته روز باكشت بافت ازارقام مقاوم  مي زند.كه پديده تازه كه قابل اجرا ومقرون به صرفه نيز مي باشد.

نكته مهم وقابل توجه ديگر اين كه بافت خاك انارستان تاحدود 95%شني است به علاوه سيستم آبياري آن كه به شيوه تحت فشار وقطره اي مي باشد با تغذيه انجام شده وغلظت بالاي شيره گياهي پس از برداشت محصول كمي كه درختان داشتند براي تغذيه درختان انارستان كليه لوله هاي آبياري جمع آوري گرديد تاباروش كانال كود و چالكود عمليات تغذيه خاكي بمنظورذخيره سازي آب ومواد غذايي مورد نياز انجام شود.

بعضي از محققان معتقدند چنانچه غلظت شيره گياهي ومواد چربي والكلي درآوند هاي چوبي وآبكش درخت درزمستان بالا باشد. بخصوص درختان انار تا چهل درجه زير صفر راقادر هستندتحمل كنند.

توری های ضدسرما و تگرگ (مونوفیلامنت):

می توان با پهن کردن این توری ها بر روی درختان، از نفوذ سرما به درختان و همینطور از تشکیل شبنم بر روی درختان و برگهای آنها و متعاقبا از یخزدگی برگ ها و میوه ها جلوگیری کرد.

این توری ها دارای منافذ منسجم و مستحکم هستند که این منافذ از نفوذ سرما و رطوبت بیش از حد جلوگیری می کنند و باعث ایجاد دمای مطلوب با جلوگیری از نفوذ هوای سرد در لابلای گیاهان و درختان می شوند. استفاده از این توری ها هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند و هم از خسارتهای جبران ناپذیر آتی جلوگیری می کنند.

همینطور به دلیل مشبک بودن از نفوذ نور جلوگیری نمی کنند. یعنی گیاه هم در برابر سرما و باد مصون می باشد و هم به رشد طبیعی خود ادامه می دهد  و به نوعی مانند بادشکن عمل کرده و از ریزش برگ ها و میوه ها جلوگیری می کند. برای این روش می توان از شبکه توری سایبان مونوفیلامنت یا مونو تیپ استفاده نمود این شبکه های مقاوم میتوانند در برابر فشار تگرگ و همچنین یخ زدگی درختان مقاومت نمایند و دمای تنه آن را تا حدی که از یخ زدگی جلوگیری نماید تحت پوشش قرار دهند.

سفارش آنلاین

برای سفارش محصولات شرکت اکسیر ساز شمال و شبکه توری ضدسرما و تگرگ ( مونو فیلامنت) میتوانید از این لینک سفارش خود را ثبت نمایید. جهت راهنمایی و مشاوره با دفتر شرکت تماس بگیرید.

منابع : راهنمای مرکبات(کاشت، داشت و برداشت)، موسسه تحقیقات مرکبات کشور.

آموزش ها

توری ضدتگرگتوری ضدسرماتوری مونوفیلامنتشبکه سایبانمنو فیلامنتمونوتیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهخدماتسفارشتماس با ما